VÅRE VERDIER

De er alt hva vi er. Og alt hva vi ønsker å være.

Våre verdier inngår i alt vårt arbeid.  De veileder oss utover våre rutiner og prosessbeskrivelser.  De hjelper oss til å fokusere på de rette tingene og forenkler beslutninger.  Våre verdier støtter opp under vårt motto: VITA - foa million kinds of beautiful.

Thumb avatar 1553687592
Hos VITA er vi Engasjerte
Vi er engasjerte i alt vi gjør. Vi har stort engasjement overfor kunder, kolleger og samarbeidspartnere. Vi ser muligheter overalt, og gyver løs med stort engasjement på alt som kan bidra til vår hensikt og vår langsiktige fremgang.
Thumb avatar 1553687348
Hos VITA er vi Fremoverlent
Det meste gjenstår å gjøre! Hos VITA er vi alltid på vei! Selvsagt skal vi være fornøyde og feire framgang, men vi skal aldri være for fornøyde for lenge. Vi skal holde oss nær kundene våre og stadig forbedre, tenke nytt og utfordre oss selv.
Thumb avatar 1553687594
Hos VITA er vi Inspirerende
Vi inspirerer kunder, kolleger og samarbeidspartnere gjennom en åpen og ærlig dialog, samt med engasjement og lojalitet overfor VITA. Vi deler en felles hensikt, og vi kan bare vinne ved å inspirere og motivere hverandre. 
Thumb avatar 1553687350
Hos VITA utviser vi Samhold
Vi er sterke og oppnår fremgang sammen. Vi styrker og respekterer hverandres ulikheter. Alla skal føle at de blir sett og respektert. Vi jobber hardt, men har det gøy sammen.
Thumb avatar 1553687592
Hos VITA er vi Ærlige
Ærlighet preger hvordan vi møter kolleger, samarbeidspartnere og kunder. Vi sier alltid HVA vi mener på en direkte, tydelig og korrekt måte.
Thumb avatar 1553687350
Hos VITA er vi Uredde
Vi drives av å utvikles og å utvikle. Vi er ikke redde for å ta annerledes/ubehagelige avgjørelser hvis det trengs. Vi forstår at hvis vi skal kunne vinne, så må vi se kundenes behov før kunden, og det krever iblant vanskelige avgjørelser og tiltak.
Thumb avatar 1553687348
Hos VITA er vi Kundeorienterte
Vi setter kunden i sentrum for alt vi gjør, og det starter med å leve opp til vår hensikt.

Et glimt av hvem vi er (og vil være)

Vår kollega Johanne presenterer den inkluderende, engasjerende og uhøytidelige kulturen som vi ønske skal prege vår arbeidssituasjon

Medarbeider i VITA butikk

Ønsker du å jobbe i en VITA butikk?

Normal photo 1553516922

Vi ønsker kandidater som har kvalifikasjoner innen handel, interesse for skjønnhet, helse og velvære og en utpreget positiv innstilling. Det er viktig at du er er:

 • opptatt av service og kundebehandling
 • er team bygger
 • viser initiativ
 • er inspirerende

Vi tilbyr en spennende arbeidsmulighet innen en bransje hvor det er høyt tempo. Du får jobbe med kjente merkevarer og du får utfolde deg kreativt og dele dine ideer.

Dersom du ønsker å jobbe som butikkmedarbeider i VITA, anbefaler vi at du tar kontakt med butikkdriveren i den enkelte VITA butikk du ønsker å arbeide hos, enten via telefon eller personlig oppmøte. For å finne den VITA butikk du ønsker å arbeide for, klikk her for kontaktinfo.

Butikkdriver av VITA butikk

Har du interesse eller ambisjon om å være leder av en VITA butikk?

Normal photo 1553516646

Butikkdriver av en VITA butikk innebærer at du må være selvstendig næringsdrivende. Dvs. du har totalansvar for butikkens omsetning, drift og dine ansatte. Du vil planlegge aktiviteter og lokale kampanjer med utgangspunkt i vår markedsplan.  Som butikkdriver har du god kremmerånd og kan stille en liten bankgaranti.  Vi hjelper deg i gang med god opplæring og oppfølgingsrutiner. VITA bidrar med alle sentraliserte rutiner, innkjøp, priser, sortiment og markedsføring.

Vi tilbyr:

 • Eget butikklokale med ferdigstilt innredning, data og varebeholdning.
 • Godt miljø og tilgang til et profesjonelt serviceteam som gir deg faglig støtte. .
 • Et nettverk av gode kolleger.

Har du alle kvalifikasjoner som skissert ovenfor er du en interessant kandidat for VITA.

LEDER / MEDARBEIDER - SERVICE OFFICE

ØNSKER DU Å JOBBE I VÅR SUPPORTORGANISASJON?

Normal photo 1553688129

Vårt servicekontor bistår alle butikker og vår netthandel med ulike tjenester. Noen av våre supportfunksjoner er:

 • Regnskap / økonomi
 • HR
 • Digitalisering
 • IT
 • Marked, kategori og sortiment
 • Konseptutvikling
 • Butikkdrift

Vi er en liten og effektiv organisasjon som har som målsetting å støtte våre butikker med bistand innen kundeinnsikt og -forståelse, markedsmateriell og et lokalt sortiment som er tilpasset kundens ønsker og behov.

LEDIGE STILLINGER

Join us encouraging everybody to bring out their true, unique self, every day!

Besøksadresse

Oslo, Norway

Service Office

Haslevangen 15, 3. etasje
0579 Oslo

Sentralbord telefonnummer: 22 57 69 50
Kundeservce nettbutikk telefonnummer: 80 04 04 56
E-post: kundeservice@vita.no